Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Τα ορόσημα των μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο

Τα ορόσημα των μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο

Μορφονιός Νίκος
Η παρουσίαση του πρώτου δείγματος εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης και η ολοκλήρωση των περιγραμμάτων θέσεων (job description) εντός των θερινών μηνών συνιστούν τα πρώτα χρονικά ορόσημα της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο, όπως περιλαμβάνονται στο κείμενο που συμφωνήθηκε με τους δανειστές.

Στο κείμενο περιγράφονται αναλυτικά οι αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, με συγκεκριμένες προθεσμίες στις οποίες αυτές πρέπει να υλοποιηθούν. Πρώτη στη σειρά των παρεμβάσεων είναι η παρουσίαση ενός πρώτου δείγματος εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης, με τις συνοδευτικές εργασίες να έχουν μεν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά ερωτήματα να προκαλεί η στάση συνδικαλιστικών ενώσεων, που έχουν δηλώσει ότι θα μπλοκάρουν τη διαδικασία μέσω αποχής. Ακολουθεί η ολοκλήρωση μέσα στον Αύγουστο των περίφημων περιγραμμάτων θέσεων (job description), τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν και τον πυρήνα της αναμόρφωσης του «κλαδικού» συστήματος του Δημοσίου μέχρι τον Ιανουάριο του 2018.Για τον προσεχή Σεπτέμβριο μετατίθεται η εφαρμογή της κινητικότητας, η συμμετοχή στην οποία προϋποθέτει την εκπόνηση ψηφιακών οργανογραμμάτων υπουργείων και φορέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο σύστημα μετακινήσεων. Σημαντικές παρεμβάσεις περιγράφονται και στο πλαίσιο του «εκσυγχρονισμού» και της «αποκομματικοποίησης» της Δημόσιας Διοίκησης, με τον διορισμό των νέων διοικητικών γραμματέων, αναπληρωτών διοικητικών γραμματέων και τομεακών γραμματέων να έχει ολοκληρωθεί ώς το τέλος του έτους.

Στο κομμάτι της επιλογής των προϊσταμένων περιγράφεται η στελέχωση μέσα στον Σεπτέμβριο των λεγόμενων οριζόντιων θέσεων των γενικών διευθυντών Οικονομικού και Διοικητικού, με τους υπόλοιπους γενικούς διευθυντές, διευθυντές και τμηματάρχες να διορίζονται σταδιακά ώς τον επόμενο Απρίλιο.

Αξιοσημείωτες είναι τέλος οι πρωτοβουλίες, όπως περιγράφονται, για την ανάπτυξη μέχρι το τέλος του έτους ενός νέου συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την ενίσχυση της διαφάνειας, αλλά και τη δημιουργία την επόμενη χρονιά ανοιχτής δημόσιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε όλες τις νομοθεσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου