Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΙΚΑΣΤΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΙΚΑΣΤΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Οι δικαστές, με απόφασή τους, αδιάφθοροι!

Οι δικαστές, με απόφασή τους, αδιάφθοροι!

Παύλος Κλαυδιανός
Για μια α­κό­μα φο­ρά, α­πο­φα­σί­ζο­ντας κό­ντρα σε κυ­βερ­νη­τι­κές α­πο­φά­σεις, προς ί­διον ό­φε­λος, η ο­λο­μέ­λεια του ΣτΕ ε­ξέ­δω­σε την πε­ρα­σμέ­νη Τε­τάρ­τη την υ­π’ α­ριθμ. 2649/2017 α­πό­φα­ση σχε­τι­κά με τη γνω­στή υ­πό­θε­ση της προ­σφυ­γής των δι­κα­στι­κών ε­νώ­σεων κα­τά της υ­πουρ­γι­κής α­πό­φα­σης για την υ­πο­χρέω­ση η­λεκ­τρο­νι­κής υ­πο­βο­λής δη­λώ­σεων «πό­θεν έ­σχες». Η α­πό­φα­ση βγαί­νει λί­γες η­μέ­ρες πριν εκ­πνεύ­σει η προ­θε­σμία υ­πο­βο­λής, μο­λο­νό­τι η υ­πό­θε­ση εκ­κρε­μού­σε α­πό τον Νοέμ­βριο του 2016.

Ας μην στα­θού­με, ό­μως, στη χρο­νι­κή στιγ­μή που ε­πέ­λε­ξε το α­νώ­τα­το α­κυ­ρω­τι­κό δι­κα­στή­ριο της χώ­ρας, πα­ρό­τι ε­πι­λέχ­θη­κε για να μην υ­πάρ­χει ι­κα­νός χρό­νος θε­ρα­πείας της υ­πουρ­γι­κής α­πό­φα­σης ως προς τα κρι­θέ­ντα ως α­ντι­συ­νταγ­μα­τι­κά. Ας δού­με τα στοι­χεία του πε­ριε­χο­μέ­νου της που έ­χουν γί­νει γνω­στά.

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Κάτι χρωστούν οι «πλανημένοι» αστυνομικοί και δικαστικοί

Κάτι χρωστούν οι «πλανημένοι» αστυνομικοί και δικαστικοί
Του Κλέαρχου Τσαουσίδη
Η αθώωση του Μάριου Ζέρβα αναβιώνει την ελπίδα που πιστεύαμε ότι χάσαμε. Ας είναι η αρχή μιας κάποιας, έστω δειλής, κάθαρσης. Το χρωστάει η κυβέρνηση (το υπουργείο με τον προκλητικό τίτλο Προστασίας του Πολίτη), το χρωστάει το δικαστικό σώμα, το χρωστάνε οι μπόλικοι ανυπόληπτοι δημοσιογράφοι

Η ομόφωνη απόφαση για την αθώωση του Μάριου Ζέρβα από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών χαιρετίστηκε από κάθε σοβαρό πολίτη. Προφανώς, αφού πέσει επικοινωνιακά το θέμα, θα υπάρξουν και οι γνωστοί γελοίοι που θα εκφράσουν αμφιβολίες, αντιρρήσεις, υποψίες.

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Οι «αριστοκράτες» ξεμυτίζουν ξεδιάντροπα

Οι «αριστοκράτες» ξεμυτίζουν ξεδιάντροπα
Κλέαρχος Τσαουσίδης
Η Δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα; Συμφωνούν σ’ αυτό οι δεξιοί που ομνύουν στην αριστεία ή όχι; Ο κ. Μπαμπινιώτης όχι, διότι παραπέμπει στα ομηρικά χρόνια, δηλαδή δυο χιλιετίες πριν, όταν τα πολιτεύματα στα κρατίδια που υπήρχαν στον χώρο που σήμερα λέγεται Ελλάδα, στην καλύτερη περίπτωση ήταν απλώς αριστοκρατικά, αλλά συνήθως αυταρχικά, με βασιλιάδες, πρίγκιπες και το κακό συναπάντημα.

Στην ελληνική Δημοκρατία των κλασικών χρόνων οι εκ περιτροπής κυβερνήτες εκλέγονταν με κλήρωση. Κι όχι μόνον αυτοί. Αλλά και οι αντίστοιχοι των σημερινών υπουργών, γραμματέων, δικαστών κ.λπ.

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Ποια «δημοκρατία» θέλουν κάποιοι δικαστικοί;

Ποια «δημοκρατία» θέλουν κάποιοι δικαστικοί;

ΤΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗ
Η χειραγώγηση των δικαστικών λειτουργών από τη Δεξιά και τις συνιστώσες της, σε όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο, δημιούργησε μια αίσθηση ότι η δικαστική εξουσία είναι εντολέας της εκτελεστικής και της νομοθετικής. Έλα όμως που ο λαός άλλαξε γνώμη και ψήφισε αριστερά! Αυτοί δείχνουν, με όσα τους ξεφεύγουν, ένα είδος αντιπαροχής!

Το φαινόμενο των διαδοχικών αντικυβερνητικών ανακοινώσεων συνδικαλιστών ή ανώτατων εκπροσώπων του δικαστικού κλάδου βρίσκεται -όλως τυχαίως- σε συντονισμό με τα κόμματα της Δεξιάς και κάποιων απελπισμένων «αριστερών» με ύφος πριμαντόνας.

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Πολιτική παρέμβαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Πολιτική παρέμβαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
ΑΝΤΑ ΨΑΡΡΑ
Με συνεχείς ανακοινώσεις που αποκτούν σταδιακά έναν επικίνδυνο και πρωτοφανή λόγο που μοιάζει σαφώς πολιτικά οριοθετημένος, οι συνδικαλιστικές Ενώσεις των δικαστικών επιμένουν να αποδίδουν στη σημερινή κυβέρνηση «σχέδιο» κατάργησης της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, υιοθετώντας στην ουσία την αστήρικτη προπαγάνδα πολλών ΜΜΕ.