ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 40c

ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Βασικές Πληροφορίες ( ΕΔΩ)

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αποτελείται από κύματα που στην πλειονότητάτου είναι αόρατα. Από την ακτινοβολία αυτή, μόνο ένα μικρό τμήμα της μπορείνα εντοπισθεί από το ανθρώπινο μάτι και αποτελεί το ορατό φως που παράγειτα διάφορα χρώματα του ουράνιου τόξου.
Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία εμφανίζονται σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων (ηλεκτρομαγνητικό φάσμα) που χωρίζεται σε επιμέρους περιοχές (ζώνες συχνοτήτων) . Το φάσμα των συχνοτήτων περιλαμβάνει την ιονίζουσα και τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία. Η ιονίζουσα ακτινοβολία είναι αυτή που 
έχει συχνότητα υψηλότερη από το ορατό φως. Είναι μικρότερου μήκουςκύματος και μεταφέρει πολύ υψηλή ενέργεια.

Η ιονίζουσα ακτινοβολία περιλαμβάνει την κοσμική ακτινοβολία,τις ακτίνες Χ και τις ακτινοβολίες α, β και γ ραδιενεργού διάσπασης. Χαρακτηρίζεται με τον όρο  «ιονίζουσα», διότι προκαλεί ιονισμό της ύλης, δηλαδή (με επιστημονική ορολογία) το φωτόνιό της διαθέτει τέτοια ενέργεια, ώστε μπορεί να εκδιώξει  ένα ηλεκτρόνιο από ένα άτομο της ύλης. Η ακτινοβολία αυτή μπορεί να προκαλέσει άμεση βλάβη στη βιολογική ύλη και συγκεκριμένα στο DNA των κυττάρων.
Οι πηγές των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, στα οποία υποβαλλόμαστε καθημερινά (ραδιοκύματα, μικροκύματα, ηλεκτρισμός), είναι μεγάλου μήκουςκύματος και χαμηλής συχνότητας. Δεν μπορούν να προκαλέσουν ιονισμό, διότιη ενέργεια που μεταφέρουν είναι μικρή. Δεν μπορούν να σπάσουν χημικούςδεσμούς στα μόρια των κυττάρων.Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που παράγονταιαπό τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, είναιεξαιρετικά χαμηλής συχνότητας που φτάνουν μέχρι 300 Hz. Οι ραδιοσυχνότητεςβρίσκονται μεταξύ 10 MHz και 300 GHz.Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ),υπάρχουν παντού στο περιβάλλον μας και προέρχονται από φυσικές ή τεχνητέςπηγές. Το γήινο  ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το ηλιακό φως, οι κεραυνοί, ο χτύποςτης καρδιάς, το ανθρώπινο νευρικό σύστημα αποτελούν φυσικές πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Στις τεχνητές πηγές περιλαμβάνονται οι οικιακές ηλεκτρικέςσυσκευές (ηλεκτρική σκούπα, φούρνος μικροκυμάτων, ψυγείο, τηλεόραση κ.λ.π.),οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί,οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας, τα ραντάρ κ.λ.π.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικού πεδίου προκαλεί ηλεκτρικόρεύμα. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να είναι υψηλής ή χαμηλής έντασης, συνεχήή μικρής διάρκειας.

Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται λόγω διαφοράς ηλεκτρικού δυναμικού.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά δυναμικού, τόσο   ισχυρότερο είναι το ηλεκτρικό πεδίο που προκύπτει. Η μονάδα μέτρησης της έντασης των ηλεκτρικών πεδίων είναιβολτ ανά μέτρο (V/m).

Τα μαγνητικά πεδία δημιουργούνται όταν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Όσο πιο υψηλή είναι η ένταση του ρεύματος τόσο πιο δυνατό θα είναι τομαγνητικό πεδίο. Όταν διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, το μαγνητικό πεδίο μηδενίζεται. Μια συσκευή, όπως για παράδειγμα ο στεγνωτήρας μαλλιών, παράγει μαγνητικό πεδίο μόνο όταν το ηλεκτρικό ρεύμα τη θέτει σε λειτουργία. Η διακοπή του ρεύματος, εξαφανίζει άμεσα το μαγνητικόπεδίο. Η μονάδα μέτρησης της έντασης των μαγνητικών πεδίων είναι αμπέρ ανά μέτρο (A/m).

ΠΗΓΗ:ΕΡΜΗΣ