Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα που στάλθηκε σήμερα στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ
ΤΑΞΕΙΣ
Α΄
Β΄
Γ'
Ελληνική Γλώσσα
και
Γραμματεία

Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία 
Γλωσσική Διδασκαλία
2
2
2
Νεοελληνική Λογοτεχνία
2
2
2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
3
3
3
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
2
2
2
Μαθηματικά
Μαθηματικά
4
4
4
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
1
2
2
Χημεία
-
1
1
Βιολογία
-
1
2
Γεωγραφία
2
2
-
Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας
Ιστορία
2
2
2
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή
-
-
2
Θρησκευτικά
2
2
2
Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά
3
3
3
2η Ξένη Γλώσσα(Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά/Ισπανικά)
2
2
2
Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών
Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών
2
2
2
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης
Μουσική
2
-
-
Καλλιτεχνικά 2 - -
Αθλητική Ζωή
Φυσική Αγωγή
3
2
2
Οικιακή Οικονομία
Οικ. Οικονομία 1
1
-
Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές -Project
Τεχνολογία
Τοπική Ιστορία
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)
Φύση και Άσκηση
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

2
2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
35
35
35

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου